Flugebinding: Tobis

Med ønske om eit godt nytt år, gir me dykk her ein flugebindingsvideo. Ein tobis kan kome godt med utpå nyåret! Fyr i peisen og knekk deg ei repareringspils. Slå på undertekst for instruksjonar, og hugs HD.