Ny side: Fredningssoner og fisketid

Vi har laget en ny side (se også hovedmenyen over) som tar sikte på å presentere samlet informasjon om fredningssoner i sjøen for sjøørret og laks, og fisketiden til disse. Foreløpig har vi bare noen utvalgte fylker i listen vår, men vi satser på å utvide den fortløpende, særlig ved interesse. Vi blir takknemlige for både forespørsler og informasjon.

Faksimile: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane https://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Reglar-for-fiske-etter-laks-og-sjoaure-utanfor-vassdrag/
Skjermdump: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane