Fredningssoner i sjøen

OBS: Informasjonen på denne siden stammer fra 2015. Vi tar forbehold om feil.

Det er plagsomt utfordrende å finne informasjon om fredningssoner og fisketid for stangfiske etter sjøørret i sjøen. Vi har derfor begynt å samle informasjon her. (Selv har vi fått flere (j)aha-opplevelser av dette.) Ettersom vi har et sørvestnorsk utgangspunkt, er det naturlig nok våre nærliggende fylker vi foreløpig har prioritert. Vi tar likevel imot ønsker eller tips på Facebook-siden vår. Si også gjerne fra om du støter på en utdatert eller død link.

fredningssone
Illustrasjon

En fredningssone eller munningssone er kun åpen for fiske i den tiden da vassdraget som renner ut i den er åpent. Selv om det ikke alltid er like lett å finne fisketidene til småbekker som måtte gi opphav til fredningssoner, har de altså restriksjoner, og man kan ha som utgangspunkt at en gytebekk/-elv med tilhørende fredningssone ikke er åpen for fiske fra og med september til og med mai.

Her er det vi har klart å skrape sammen:

Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland går foran med et ypperlig eksempel og har laget et interaktivt, zoombart temakart som viser alle fredningssoner:

Tilleggsinfo om Ryfylkefjordene: Stengt mellom 1. mars og 30. april (unntatt Lysefjorden) Blått felt på kartet.

Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland har et PDF-kart som man kan zoome littegranne på. Det er ikke nok til å se i detalj hvor grensene går, men man får en viss idé.

Tilleggsinfo: Stengt for fiske 1. mars – 30. april: Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune. (Kilde: Lovdata, se §3b.)

Om Nordåsvannet: Som det fremkommer på kartet er hele Nordåsvannet i Bergen fredningssone. Fiske etter anadrom fisk kan foregå 1. juli -15. september. (kilde: Bergen kommune) Dette er underkommunisert, og Nordåsvannet er gjerne det første stedet en nytilflyttet sjøørretfisker blir anbefalt å oppsøke.

Oppdatering: Her er et PDF-kart fra Fylkesmannen som viser hver elv sin grense i detalj.

Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har også et interaktivt temakart. I tillegg finnes en liste over hver enkelt elv med litt mer detaljer. Klikk på en elv, og få opp kart over fredningssone.

Oslo og Akershus

Følgende er sannsynligvis ikke komplett:
Grenselinjer for fredningssoner: Forskrift om fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, Oslo og Akershus

Elvenes fisketider: Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

3 kommentarer til «Fredningssoner i sjøen»

  1. Hadde ikke skadet om dere faktisk la ut linken til dette søkbare kartet. Men takk skal dere uansett ha for arbeidet dere har lagt ned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code