Fluering: Abstinensen når sitt toppunkt

Flueringen

Abstinensen har etter lang tid nådd kritisk nivå. Det ble ikke bedre av å delta i en fluering, arrangert via det fremragende forumet på Fluefiskesiden.no. En fluering foregår ved at X antall personer binder ett mønster hver i et antall eksemplarer som tilsvarer antallet deltakere. Alle fluene sendes til én person, som sorterer dem slik at hver person får et komplett sett med X antall ulike fluer. I vårt tilfelle var vi 8 som valgte å binde to fluer hver, gjerne samme mønster i ulik fargedrakt. Temaet var sjøørret, vår. I en fluering kan man altså dele med andre de mønstrene man måtte være flinkest til å binde, og etterlyse mønstre man har mindre erfaring med. Selv bandt jeg en eksperimentell børstemark som jeg håper å få litt tilbakemeldinger på:

Erlends børstemark