Fiskende knuter

I artikkelen «Knots That Catch Fish» beskriver Fox Statler hvordan man fester en flue slik at den orienterer seg horisontalt med kroken en bestemt retning i vannet. Hans erfaring som fiskeguide tilsier at en nymfe i dead drift festet på konvensjonelt vis ofte vil drive vertikalt, noe ingen byttedyr faktisk gjør, og at et horisontalt driv kan være det som overlister sær fisk. Beskrivelsen hans er svært innfløkt, så her kommer en forenkling. I bunn og grunn er det bare én eller to tilleggsmanøvre i knyttingen av din favorittknute som skal til:

Min nye personlige favorittknute er Double Davy Knot som er utrolig kjapp og enkel (men sterk). Metoden funker også med folkefavoritten Clinch Knot. Det viktige er at knuten består av en løkke som strammes. Istedenfor at løkken strammes rundt krokøyet tres fortommen gjennom krokøyet, knuten knyttes «tom», og selve flua tres gjennom løkken. På illustrasjonene under brukes Double Davy.

Det er to horisontale orienteringer: krok garantert å vende opp, og krok garantert å vende ned. Kroker med rett øye og kroker med nedovervendt øye må behandles ulikt fra hverandre (vi utelater kroker med oppovervendt øye, se ev. originalartikkel). Som Fox Statler har jeg alltid vært en forkjemper av krok vendt oppover, og mistenker at den forbedrede krokingen dette gir er en medvirkende faktor til at fluer som Jiggy har så god fangststatistikk for sjøørret. Bedre kroking, fordel mot fisken under kjøring, og mindre bunnapp er positive aspekter ved krok-opp som trekkes frem i artikkelen. Kjøper man fluer har man ikke noe valg (Fox Statler vrir riktignok rundt kroppen på kjøpeflua), men dersom man binder selv kan det være en idé å binde fluene opp ned. Slik jeg ser det har man i alle fall ingenting å tape på dette.

Originalartikkelen snakker mest om nymfer, men metoden kan sikkert med fordel også benyttes i enkelte sjøørretsituasjoner, for eksempel ved reke-/tangloppefiske der man gjerne tar lange pauser og lar flua sveve stille i vannet. Dessuten er det mange ganger at en flue på grunn av sine hydrodynamiske egenskaper insisterer på å svømme med motsatt orientering enn hva fiskeren ønsker. Fluer med ryggskjold er notorisk tilbøyelige til dette.

Under følger beskrivelsene. Trykk på et bilde for forklaring.

Rettøyet krok – krok ned:

Rettøyet krok – krok opp:

Krok med nedovervendt øye – krok ned:

Krok med nedovervendt øye, tynt gods – krok opp:

Krok med nedovervendt øye, tykt gods – krok opp: