Det skjer ting i Fjordane

Fil_000
Finst det sølv under regnbogen?

I det siste har eg utforska Førdefjorden i Sogn og Fjordane med gode resultat. Her er flotte tareskogar, og fint å vere sjøaure. Fem turar har alle gitt fisk. Det gjeld å vakte seg for torsken, som kjem gapande mot fluga, og slukar den heil. Men torsken fortel om vår, for han gulpar på børstemark. Her er fisken min frå i går, som fall for ei Påls høne: