Fredningssoner og fisketid

Det er plagsomt utfordrende å finne informasjon om fredningssoner og fisketid for stangfiske etter sjøørret i sjøen. Vi har derfor begynt å samle informasjon her. (Selv har vi fått flere (j)aha-opplevelser av dette.) Ettersom vi har et (sør)vestnorsk utgangspunkt, er det naturlig nok våre nærliggende fylker vi foreløpig har prioritert. Vi tar likevel imot ønsker eller tips på Facebook-siden vår. Si også gjerne fra om du støter på en utdatert eller død link.

fredningssone
Illustrasjon

En fredningssone eller munningssone er kun åpen for fiske i den tiden da vassdraget som renner ut i den er åpent. Selv om det ikke alltid er like lett å finne fisketidene til småbekker som måtte gi opphav til fredningssoner, har de altså restriksjoner, og man bør ha som et minimalt utgangspunkt at en gytebekk/-elv med tilhørende fredningssone ikke er åpen for fiske fra og med september til og med mai. Mange vil si at de utelukkende driver fang-og-slipp, men likevel kan man godt la fisken være i fred i de sonene fylkesmannen har bestemt. Det er jo dessuten alltid en liten risiko med fang-og-slipp. Med det sagt vil vi egentlig bare opplyse snarere enn å moralisere. Her er informasjon om fredningssoner, tidsstemplet 05.11.2015 (med forbehold om feil):

Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland går foran med et ypperlig eksempel og har laget et interaktivt, zoombart temakart som viser alle fredningssoner.
Tilleggsinfo: Stengt mellom 1. mars og 30. april – Ryfylkefjordene, unntatt Lysefjorden (fra broen) (Kilde: Lovdata, se §3a). Dette fremkommer ikke på kartet til fylkesmannen.

Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland har et PDF-kart som man kan zoome littegranne på. Det er ikke nok til å se i detalj hvor grensene går, men man får en viss idé.
Tilleggsinfo: Stengt for fiske 1. mars – 30. april: Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune. (Kilde: Lovdata, se §3b.)
Viktig om Nordåsvannet: Som det fremkommer på kartet er hele Nordåsvannet i Bergen fredningssone. Fiske etter anadrom fisk kan bare foregå 1. juli -15. september. (kilde: Bergen kommune) Dette er dessverre veldig underkommunisert, og Nordåsvannet er gjerne det første stedet en nytilflyttet sjøørretfisker blir anbefalt å oppsøke.
Oppdatering: Her er et PDF-kart fra Fylkesmannen som viser hver elv sin grense i detalj.

Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har også et interaktivt temakart. I tillegg finnes en liste over hver enkelt elv med litt mer detaljer. Klikk på en elv, og få opp kart over fredningssone.

Oslo og Akershus
Følgende er sannsynligvis ikke komplett:
Grenselinjer for fredningssoner: Forskrift om fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, Oslo og Akershus
Elvenes fisketider: Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Vi minner til slutt på at minstemålet for sjøørret er 35 cm, om du skulle ta én med deg hjem en gang i blant.

3 kommentarer til «Fredningssoner og fisketid»

  1. Hadde ikke skadet om dere faktisk la ut linken til dette søkbare kartet. Men takk skal dere uansett ha for arbeidet dere har lagt ned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code